ביקור ראשי הארכיון הציוני

ראשי הארכיון הציוני הופתעו בביקורם ב"בית אבא", למראה גודש המסמכים והתיקים. "נשמח לשמור על קשר בעתיד ולפעול ביחד להפצת מורשתו" (של אב"א אחימאיר) – כתב יגאל סתרי, מנהל הארכיון הציוני המרכזי, בספר האורחים. יגאל וכן סימון שליאכטר ואיילת הלל כהן-אורגד, יחד עם דור זביקלסקי, מנהל המחלקה למעורבות חברתית בהסתדרות הציונית, בילו זמן רב בארכיון והתרשמו מחשיבות המקום והעבודה שנעשתה כאן בעשורים האחרונים. "חשוב שזיכרון אביכם ומורשתו יגיעו לידיעת הציבור הרחב ויופצו בקרב המנהיגות הישראלית כיום", כתב עוד סתרי.