ציונות קלה וציונות קשה

בנאומו באזכרה הממלכתית לחללי "אלטלנה", הטמונים בבית העלמין נחלת יצחק, העלה ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, על נס את אב"א אחימאיר, "ממורי הדרך הבולטים של התנועה הרוויזיוניסטית". הוא אמר: "ברגע מכריע יש לעשות מעשה. אב"א אחימאיר ז"ל, שהלך מאיתנו לפני ששים שנה, היה ידיד קרוב של אבי פרופ' בנציון נתניהו ז"ל. אחימאיר הבחין בין שני סוגי ציונות: ציונות קלה וציונות קשה. ציונות קלה – היא ניצחון החלוץ על אתגרי האדם. ציונות קשה – שהיא עוד יותר משמעותית – היא מלחמת האדם למען ציון. מאבק עיקש להגשמה עילאית, בהקרבה, בדם, ולפעמים בהכרעה שצריך לקבל ברגע נתון. אחימאיר הוסיף, שאין ציונות אמיתית בלי נכונות להקרבה, כי בחיים שום דבר לא ניתן במתנה".