מורשת של גבורה ולחימה

"כל חיי הם שליחות למען המדינה" – אמר האלוף (מיל') יצחק בריק, בביקורו ב"בית אבא". לאחר שהתרשם מהמוזיאון והארכיון, שטח בריק באריכות את האני-מאמין הקדורני שלו, בעניין אי מוכנות הצבא לחמש החזיתות שייפתחו לדבריו כנגד ישראל, ועל המאבק שהוא מנהל למען היערכות נכונה לקראת מיתקפות הטילים הכבדות שצפויות לנחות על ארצנו. וכך כתב בין השאר בספר האורחים: "אחד הנושאים החשובים למוטיבציה ולאמונה בצדקת הדרך היא המורשת. ביתך ספוג במורשת של גבורה ולחימה על תקומת מדינת ישראל".