ויכוח בנהלל 1927

בביוגרפיה חדשה על משה דיין – "דרכו כאיש פוליטי" – מאת נתן ינאי, מסופר על ויכוח פומבי בין אבא אחימאיר, ששימש מורה בנהלל, לבין נתן חופשי, 'איכר' במושב על פי תיאורו. נתן חופשי תמך ב'פולחן המעדר והעגבניה', כמשקל נגד לפולחן הכוח. אחימאיר, לעומתו, שלל גישה זו והאמין כי רק מניעים לאומיים ומאבקי כוח יביאו להצלחת אחיזתו של העם היהודי בארץ ישראל. אחרי למעלה מ-30 שנה עוד הזכיר אבא אחימאיר בסיפוק רב את הוויכוח שהתקיים אותה שבת בנהלל. הוא נהנה במיוחד להזכיר, כי אחד מילדי המושב, שהיה בן 12 בלבד, |נאחז באדן החלון של המועדון והקשיב לוויכוח שנערך בתוכו. שמו היה משה דיין.