1.7.10: ידיד הספורט

בשנות ה-40 למאה הקודמת הוציא עיתונאי הספורט הלאומי, ליפא לויתן ז"ל, חוברות הדרכה בכדורגל והספורט העברי בכלל. הוא העניקן לידידו וחברו למערכת "המשקיף", אב"א אחימאיר.
באחרונה הגיע לארכיוננו מכתב מארכיון מכון וינגייט, שכתב אחימאיר אל לויתן. קיראו את הסיפור בהרחבה - במדור חדשות.