3.9.10: שנה טובה

"בית אבא" מאחל לבני משפחותינו, לקוראינו, לידידינו ולכל בית ישראל:
תהיה תשע"א הבעל"ט - שנה טובה ומאושרת, שנת בריאות, שלום, שגשוג וביטחון.