9.10.10: שמונים שנה למרי הראשון

9.10.1930 - מועד זה מציין את הפגנת המרי הראשונה נגד השלטון הבריטי בארץ-ישראל, היום לפני 80 שנה. חברי "ברית הבריונים", ובראשם אב"א אחימאיר הפגינו נגד "הספר הלבן" של שר המושבות הבריטי פספילד וסגן שר המושבות שילס ליד מלון "פלטין" בתל-אביב, הוכו ונאסרו.
אחימאיר כתב על כך לפני 50 שנה, במאמרו המופיע בכרך מאמריו "ברית הבריונים". גם בספר "הננו סיקיריקים" מובא חומר אוטנטי על הפרשה, כמו גם בפרק "ברית הבריונים" באתר זה.