17.10.10: דגניה באנציקלופדיה

ממשלת ישראל מתכנסת היום בדגניה א', לישיבה חגיגית לציון מאה שנה לתנועה הקיבוצית.
באנציקלופדיה העברית, כרך י"א, יש ערך גדול על שני הקיבוצים - דגניה א' ו-ב'. הערך חתום באות מ' - לאמור: מערכת. את הערך כתב לאמיתו של דבר א. אח. - הלא הוא חבר מערכת האנציקלופדיה אב"א אחימאיר. בדרך כלל כתב אחימאיר ערכים בתחומי התמחותו: היסטוריה וספרות רוסית ואחרת. באופן יוצא מן הכלל קיבל על עצמו, לפי הנחיית העורך הראשי פרופ' ישעיהו לייבוביץ, לכתוב את הערך על דגניה. הוא עשה זאת בצורה עניינית ואובייקטיבית, כנדרש מחוקר מדעי. מעניין מה  היתה תגובת חוגי השמאל אילו ידעו מיהו הכותב על הקיבוץ הראשון.