20.11.10: מאה שנה למות טולסטוי

היום מלאו מאה שנה למות גדול ספרי רוסיה - לייב טולסטוי. אב"א אחימאיר פירסם כמה מאמרים על אודותיו, בעיתונים שונים, וכן כתב ערך רחב יריעה עליו עבור האנציקלופדיה העברית. אלא שהערך לא נכלל, ובמקומו הופיע הערך שכתבה לאה גולדברג.
המתעניינים ברשימת המאמרים של אחימאיר, או בתצלומיהם, מתבקשים לפנות אל כתובת הדוא"ל של "בית אבא".