1.12.10: סערה מסייעת

בהוצאת יד יצחק בן צבי ומכון ז'בוטינסקי ראה אור ספרה החשוב (344 עמ') של ד"ר רינת-יה (גורודנצ'יק) רובינסון: "סערה מסייעת - התנועה הרוויזיוניסטית בשנים 1940-1925". בספר מידע רב על פעילות הסיעה המקסימליסטית בצה"ר ויחסו של ז'בוטינסקי אליה ואל אחימאיר. בביוגרפיה הקצרה על אחימאיר (עמ' 26) נפלו כמה שגיאות עובדתיות, למרבה הצער.