13.2.11: היסטוריון מעליל דם

לפרופ' מיכאל הרסגור, שהלך לעולמו בסוף השבוע שעבר בגיל 87, היתה אובססיה אחת - להאשים את הרביזיוניסטים ברצח ארלוזורוב. במקרה הזה, הביסוס שלו כקומוניסט לשעבר היה מוטה ומושפע מעמדותיו הפוליטיות-שמאלניות-קיצוניות.
קיראו על כך בהרחבה במדור חדשות
.