20.2.11: מי אתה יצחק קורלנד?

הוא היה פעיל בולט בתנועה הרוויזיוניסטית ובעליית "אף על פי", מנהל ביטאונה "המשקיף" וממארגני המכביה השנייה. זהו יצחק קורלנד ז"ל, שלזכרו נערך ב"בית אבא" ערב עיון בהשתתפות של בני משפחתו ומוקירי זכרו.
לפרטים - במדור חדשות.