23.2.11: ראשונים בהעפלה

ב"יום העפלה", אירוע ההוקרה למעפילים ולפעילי העפלה, שנערך אתמול בכנסת, אמר בדבריו בטקס ד"ר אפרים אבן, יו"ר ברית חיילי האצ"ל: "עליה מאורגנת של העפלה התחילה על-ידי האירגון הרוויזיוניסטי 'ברית הבריונים'. האירגון הביא כ-600 מעפילים, שהגיעו קודם לכן לביירות, והוברחו לראש-פינה". דיווח על כך - היום ב"הארץ".