6.3.11: ביבליוגרפיה חדשה

עשרות פריטים כבר נרשמו בביבליוגרפיה של "ברית הבריונים", שהועלתה בסוף השבוע תחת הלשונית "ברית הבריונים". חלק מן הרישומים הם מחקרים וחלקם עדויות אישיות של חברי המחתרת. 
ביבליוגרפיה זו תסייע ללא ספק לכל המתעניינים וכותבי העבודות. נשמח לקבל המלצות לפריטים נוספים.