28.3.11: "הכובש הזר" הבריטי

מי היה הראשון שכינה את שלטון המנדט הבריטי "הכובש הזר"? - בשאלה זו דן ד"ר אפרים אבן במסגרת מאמרו על חמשת כרכי ההיסטוריה של לח"י, המתפרסם  ב"האומה" 181. ד"ר נתן ברון כותב באותו גיליון על מהות פסיקתו של השופט משה ולירו ביוני 1934, כשהחליט לזכות את אברהם סטבסקי מאשמת רצח ארלוזורוב. העורך יוסי אחימאיר מפרסם בגיליון מאמר על שמשון הז'בוטינסקאי.
את גיליון "האומה" החדש וקודמיו ניתן להזמין בטלפון 03-6910334
.