23.6.18: בריונים ובירה

פירוש המלה "בריונים" בשם האירגון "ברית הבריונים" הוא מהמילה בירה, מגיני הבירה. זאת סיפר יוסי אחימאיר לראש עירית ירושלים ניר ברקת, בפגישתם השבוע בארבע עיניים. ראש עיריית הבירה התעניינות בספר שהוגש לו "אבות ובנים" - על "ראש הביריונים" - וישקול הנצחה נוספת של אחימאיר בירושלים.