"מאמר מדיני, בנוי בהיגיון ובתבונה"

"ימי אלדבי" – הוא ספר שהוציאה בימים אלה משפחתו של התעשיין מאיר אלדבי ז"ל, שנפטר ב1984, בן 86. בספר הזיכרונות מסופר על פעילותו בתנועה הרוויזיוניסטית אליה הצטרף ב-1932: "באחד הימים נתקלתי במאמר של אבא אחימאיר, מאמר מדיני בנוי בהגיון ובתבונה, בקומה זקופה. משהו ניצת בי. הצצתי ונפגעתי. מאותו יום חיפשתי את המילה הכתובה על ידו. אחרי לבטים קשים ושיקולים יסודיים, החלטתי – מקומי במחנה הרוויזיוניסטי".