שלילת הגולה

חוקר הספרות פרופ' דן לאור, שהלך לעולמו בן 79, פירסם לפני שלושים שנה סדרת מאמרים במוסף תרבות וספרות של "הארץ", על סיפורו של חיים הזז "הדרשה". סיפור שעורר "תגובות קוטביות מיד עם הופעתו. המאמרים הראשונים שפורסמו עוד בסתיו 1942 היו פרי עטם של ש. ז. שרגאי, אב"א אחימאיר ורבקה גורפיין". כתב לאור, כי "מן המגזר הלאומי זוכה הסיפור לתגובה אוהדת מפיו של אב"א אחימאיר, ב'המשקיף'. אחימאיר מחייב בהחלט את השלילה המוחלטת של הגולה המוצעת בסיפור, אף כי הוא מעיר להזז על הזיהוי המוטעה, לדבריו, של ההיסטוריה היהודית עם תקופת הגלות בלבד ועל התעלמותו מן העבר הלאומי הארץ-ישראלי". אחימאיר "סבור - מציין לאור - כי קהל היעד שאליו יש לכוון את הנאמר בסיפור הוא זה של החוגים הלאומיים ולא של 'אנשי הסוכנות'... 'יאמין נא סופרנו הנכבד', פונה אחימאיר להזז, 'שבינתיים כבר קמה על רגליה ציונות אחרת, המסוגלת לשמוע את יסודי הדברים ועיקריהם לא מתוך חוסר סבלנות ורוגז, אלא בהתלהבות'".